Ελένξτε την εγκυρότητα Α.Φ.Μ.

Συμπληρώστε το Α.Φ.Μ. που θέλετε να ελένξετε και πατήστε ΕΛΕΓΧΟΣ.
Για να προβληθεί σωστά το παραπάνω εργαλείο θα πρέπει
πρώτα να έχετε εγκαταστήσει το Adobe Flash Player.


Προσοχή: Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχει την εγκυρότητα του Α.Φ.Μ. και όχι την ύπαρξή του.
Αρμόδιο γι' αυτό είναι το Υπουργείο Οικονομικών.